Lai akcentētu preces, izgatavojam tam īpaši paredzētus stendus.

Esam pilna servisa kompānija – nodrošinām nepieciešamo stendu izveidi, veiksmīgai preču izvietošanai.

Planagrammu izveide

Veicam preces izvietojuma planogrammas izveidi un  plānošanu, nodrošinām izvietojuma risinājumus veikalos. 

Stendu ražošana

Lai palielinātu preču redzamību un pārdošanas apjomus, saviem zīmoliem modificējam un ražojam speciāli pielāgotus stendus un displejus. 

Preces pielāgošana

Pielāgojam preci, lai to varētu izvietot patērētājām viegli pieejamā veidā.